Vekst basert på erfaring, kvalitet, service og nytenkning.

Visjon

Bak visjonen:

Vår lange erfaring med leveranser til industrien brukes til videreutvikling og vekst innen eksisterende produkter og kundegrupper. Vi skal bruke vår kunnskap og kapasitet til økt satsing mot våre kunder som driver innen massehåndtering. Sammen med kunden finner vi løsninger som gir økt konkurranseevne og inntjening for begge parter.

Historie

Nordic Roads (NR) ble utskilt (fra Scana Industrier) i 2013 og vi har allerede bak oss noen år med drift i egen regi. Den siste tiden har vist at de endringer som er gjort har vært positive for driften. Utgangspunktet for en sunn og god videreutvikling av bedriften er absolutt på plass.

Nordic Roads bygger videre på virksomhetens lange erfaring og kompetanse som produsent og leverandør av slitestål.

Daglig leder:

Sigbjørn Vatland

Salg og marked:

Tor Inge Melberg

Teknisk leder / salgsansvarlig:

Bassam Jradi

Produksjon:

Frode Sandvik
Jan Strømnæss
Egil Jøssang
Arne Mæhle
Kristian Sørskår

Karsten Øvstebø og Jone Kilane Mæland 51% og fire tidligere ansatte i Scana Steel Stavanger 49%.

Styrets leder:

Erik Ødegård