Produktkvalitet, arbeidsmiljø og HMS

Nordic Roads bruker det beste av materialer i våre produkter, og legger stor vekt på kvalitet i alle ledd. Nordic Roads skal ha de beste leverandørene på for-materialer så vel som ferdigstilte og kompletterende varer til vårt produktutvalg.

HMS:

Nordic Roads har innarbeidede faste rutiner for oppfølging av kvalitet, helse, miljø og sikkerhetsarbeidet i bedriften. På grunnlag av størrelsen på bedriften vi har valgt å ikke sertifisere selskapet etter ISO-standard, men har eget kvalitets- og miljøstyringssystem som tilfredsstiller gjeldende krav.

Kvalitet:

Kvalitetsarbeidet på produktnivå er også basert på godt innarbeidede rutiner og oppfølging i alle ledd. Fra kvalitetskrav og kontroll på innkjøp, gode rutiner for oppfølging under produksjon, maskiner/utstyr og produktkvalitet, kontroll av ferdigvarer og lagerstyring.

Spesialstål:

Vi har mange års erfaring som leverandør til mineral og prosess industri, og samarbeider nært med gode leverandører av spesialstål til industrien. Eksempler på dette kan være støpte slitedeler, slitestål påloddet hardmetall, eller «formstøpte» deler i hardmetall (Wolframkarbid). Ta kontakt for tilbud!

Skuffestål / slitestål:

Vi leverer kvalitet slitestål i mange varianter og dimensjoner. Herdet platestål eller støpte detaljer etter kundens ønske og behov. Det kan være sliteribber, std. skuffestål, stål til sikter og ellers tilbyr vi etter tegning. Vi har også gode referanser på nedløpsbekledning. Ta kontakt for tilbud!