09/03/2023

Mantler i Strømhard® slitestål: Det grønne valget for pukkverk- og gruveindustrien

Norske Strømhard® er produsert på vannkraft og har opptil 20% lengre holdbarhet enn andre stålkvaliteter. Kort avstand fra produksjonen ved stålverket på Jørpeland til kunde, og en gjenbruksordning for brukte mantler, gjør dette slitestålet til det grønneste valget for pukkverk- og gruveindustrien.

Mantler som møter fremtidens grønne produksjonskrav

Pukkverk- og gruveindustrien får nå muligheten til å bli med i det grønne skiftet: Med mantler og annet Strømhard®-slitestål produsert ved stålverket på Jørpeland, kan bransjen oppnå betydelige reduksjoner i CO2 -avtrykket. Nordic Roads stiller også med en returordning som bidrar til gjenbruk, og en garanti om kortest leveringstid på nytt utstyr. Norske Strømhard® er produsert på vannkraft og har opptil 20% lengre holdbarhet enn andre stålkvaliteter. Kort avstand fra produksjonen ved stålverket på Jørpeland til kunde, og en gjenbruksordning for brukte mantler, gjør dette slitestålet til det grønneste valget for pukkverk- og gruveindustrien.

Vår grønne visjon innebærer å bevare stålet i samme livsløp.

Det gjør vi gjennom å:

 • Produsere opp stål med rett kvalitet basert på lokal energi fra elva.
 • Levere ut til kunder med kort avstand.
 • Hente tilbake stålet etter endt produksjon, ca. 20% reduksjon i mengde.
 • Smelte stålet om til nytt produkt, tilsette nytt for avslitt stål.
 • Sende stålet ut til samme kunde for ny runde.

 

Når vi støper om stål av rett kvalitet, trenger vi ikke å legere opp stålet. Dermed blir produksjonen mer effektiv og bruker mindre energi. I sum vil totalen i vårt sirkulære fokus bidra betydelig på kundenes EPD-analyser (Environmental Product Declaration).

Slitestål made in Jørpeland, Norway!

Velger du mantler og annet slitestål i Strømhard® produsert ved stålverket på Jørpeland, får du utstyr med opptil 20% lengre holdbarhet enn andre kvaliteter. I tillegg bidrar du til å flytte slitestål fra å være en handelsvare fra Østen til et helnorsk produkt. Dette er viktig fordi:

 • Handelsvarene fra Østen produseres under andre forhold enn våre.
 • Ofte på kullkraft med høy forurensing lokalt rundt anleggene.
 • Etter produksjon kommer en lang seilas opp til oss her i Nord-Europa.
 • Etter at slitestålet er brukt opp og skiftet ut blir det i dag levert inn til skrap, uten at det forblir i bransjen.

 

Ved å velge Strømhard bidrar du dessuten til å opprettholde et norsk konkurransedyktig produksjonsmiljø med en rekke unike kvaliteter:

 • Beholder og forvalter over 110 år med kunnskap og erfaring.
 • Bygger opp et norsk «knusermiljø» til det beste for hele bransjen.
 • Beholder et anlegg for smelting av stål på Jørpeland i Norge.
 • Norsk selskap med lokale eiere.

 


Les mer om strømhard her.

 

Last ned produktark her.

Andre saker

Kontakt oss