Hjem » Selskap » Om Nordic Roads

Om Nordic Roads

Vekst basert på erfaring, kvalitet, service og nytenkning.

Bak visjonen

Vi skal bruke vår lange erfaring i stålbransjen til å finne de beste løsningene for våre kunders totaløkonomi. Nordic Roads skal være partneren våre kunder ønsker, gjennom rettidige leveranser av det vi lover, og god oppfølging.


Historie

Nordic Roads (NR) bygger på «veiskjæravdelingen» til stålverket på Jørpeland. Ble utskilt i 2013. Kjøpte opp GET Solutions i 2018, og (QSS) Quality Steel Solutions i 2020. Gjennom disse oppkjøpene har vi styrket oss betydelig i vareutvalg og kompetanse mot flere kundegrupper. NR ekspanderer videre, og fra 2021 vil vi også tilby maskiner og utstyr. NR er i dag en betydelig leverandør til anlegg, pukk/gruve, veivedlikehold, og smelteverk/prosessindustri. Våre ansatte sitter på høy metallurgisk kompetanse, vi stiller gjerne denne kompetansen til disposisjon for våre kunder. Vi ble fra 2021 sterkere knyttet mot Nordic Bulk, og har et godt samarbeid med tilgang til verktøy og kunnskap de sitter på. Vårt marked er hovedsakelig i de nordiske landene, men også Europa og Nord Amerika. Grunnlaget for en sunn og god utvikling av bedriften er absolutt på plass.


Daglig leder:

Svein Arne Fasseland

 


Eierskap

Nordic Roads AS eies 100% av Ry Holding AS som eies 65% av Nordic Gruppen og 35% av fire ansatte i NR.

Styrets leder er Jone Kilane Mæland