Hjem » Produkter » Maskiner & agentur » SplitStone®

SplitStone®

Steinsplitting - hydraulisk kileutstyr. Effektivitet og sikkert for grunnarbeid

Fjellgrunnen i Norge er av hard stein. Med den hydrauliske SplitStone® kilen vil steinen splittes på en kontrollert måte, effektivt og sikkert.

Maskinstyrte kiler er en nyhet på markedenet i flere europeiske land og nå er den endelig også her i Norge. Nå kan fjell og stein splittes effektivt, sikkert, uten støy, vibrasjoner og de ulempene som følger med ved bruk av sprengstoff, f.eks. sprengstoffets kostnader, tillatelser, spesiell kompetanse og ved brytning av steinplater, spor av sprengstoffene i steinen.

Ved vanlig steinsprenging vil vibrasjoner, vibrasjonsmålinger og kontroll av bygninger og anlegg før og etter arbeidet elimineres. Overdekkings- og skjermingskostnader ved bruk av sprengstoff elimineres også, så vel som det mulige behovet for å stoppe trafikken ved bygging av infrastruktur.

Det hydrauliske utstyret som brukes utnyttes bedre, og mengden hardt manuelt arbeid reduseres. Fjernkontroll øker arbeidssikkerheten. SplitStone®-utstyret og kileprosedyrene fungerer også inne i bygninger og tunneler.

Hvordan fungerer hydraulisk kileutstyr?

En SplitStone®-kile er festet enten til maskinens hydraulikk eller til et eget hydraulisk system. Kilen styres inn i et borehull og kiles hydraulisk inn i steinen. Stempelet som støtes ut av en sylinder og en indre kile som er festet til stempelet, skyver de ytre kilene utover samtidig slik at steinen eller fjellet splittes.

En SplitStone®-kile festes til det hydrauliske systemet på en gravemaskin, en minigravemaskin, en kran, en traktor eller en laster, eller til et separat hydraulisk system. Kilen kan brukes innenfor en utgangsskala for maskintrykk på 150-500. En trykkforsterker og automatisk smøring av kilene benyttes til å forsterke effekten av SplitStone®-kilene og redusere manuelt smørearbeid. SplitStone®-kilene har blitt utviklet og produsert i Finland. Mekanikken bak kilens splittekraft har blitt patentert i Finland og i USA. Kilen er et eksempel på slitesterkt finsk verkstedsarbeid der den nyeste stålteknologien er brukt.

Driftsfordeler!

Tillatelser i forbindelse med eksplosjoner og sprengstoff behøves ikke, kun det nødvendige antall borehull av passende størrelse og dybde. Størrelsen på hullene og boredybden avhenger av maskinmodellen. Med mindre SplitStone®-maskiner vil minimumsdiameteren på et hull være 35 mm, mens maksimumsdiameteren for den største maskinen er 103 mm. Effektiv splitting og gode resultater oppnås ved å planlegge plassering, dybde og retning på borehullene nøye, siden stein må ha plass for å splittes.

En kilemaskin kan installeres som en fast del av maskinen som brukes til å drive den, eller den kan brukes som et enkelt utbyttbart verktøy slik at maskinen som driver den, f.eks. en gravemaskin, kan brukes til ulike formål. Om nødvendig kan et stativ produseres til lagring og raskt skifte og vedlikehold av kilemaskinen.

Bruksområder for hydrauliske kiler

Den hydrauliske kilemetoden kan brukes til alle former for kontrollert splitting av boret stein og fjell. Hovedbruksområdene for S100-maskinene er plate- og blokksteinbrudd der hovedsakelig hard stein, slik som granitt, utvinnes. Hydraulisk kiling brukes også i utvinning av mykere byggestein, slik som marmor.

Produkter utenfor S100-sortimentet er tiltenkt bruk i grunnarbeid og anleggsplanlegging, samt steinsprenging i forbindelse med bygging av infrastruktur og verft. Ved disse anleggene er de spesielt ment for steinsprenging nær bygninger eller andre sårbare strukturer.

SplitStone® på verdensmarkedet

I tillegg til Norge, Sverige og Finland eksporterer SplitStone så langt som også USA, Russland, India, land i Sør-Amerika, Sør-Afrika. SplitStone®-en er en av de viktige historiene og produktene tilknyttet finsk steinsprengings- og steinbruddskompetanse. Kirnuvuori Oy er en godkjent leverandør av hydrauliske kilemaskiner til Sandvik Mining and Construction.

Fordeler

 • Effektivitet
 • sikkerhet
 • miljøvennlighet

Raskere

 • Ved de fleste anlegg, raskere enn å bruke sprengstoff eller kjemiske metoder
 • Radiostyrte modeller
 • Bruk av maskiner gjør at arbeidsintensive oppgaver går raskere
 • Muligheter for hurtigfester
 • Kuleleddfeste for styring av kilen inn i et borehull

Effektivitet

 • Ingen kostnader til kjemikalier, sprengingstillatelser, bygningskontroller
 • Flyttbarhet og innendørs bruk
 • Utnyttelse av arbeidsmaskiner
 • Reduksjon av tungt manuelt arbeid
 • Automatiske smøringsløsninger
 • Materiellbesparelser: Mindre steinavfall og fargeavvik ved steinbrudd
 • Lang levetid når brukt på riktig måte

Sikkerhet

 • Mindre støy
 • Gjør arbeidet lettere
 • Mulighet for radiostyring minsker risiko for ulykker
 • Standardisert hurtigfeste, en trygg og sikker tilkobling
 • Ikke behov for sikring, ingen steinsprut

Teknisk

 • Borehull (min. 35 mm / 1¼ “, maks. 102 mm / 4 “)
 • Avstand mellom borehull (150-1000 mm)
 • Dybde på splitting (300-1200 mm)
 • Kilehøyde (1000-2500 mm)
 • Vekt på kile (35-600 kg)
 • Anbefalt hydraulisk press på arbeidsmaskin (min. 150 bar, maks. 400 bar)
 • Anbefalt hydraulisk strøm (9-23 l/min, begrenset om nødvendig)
 • Anbefalt vekt på gravemaskin eller kran (2-20 tonn)

Tilbehør

 • Trykkforsterker
 • Automatisk sentral smøring
 • Klargjøring for hurtigfeste
 • Kuleleddfeste / fast feste / hurtigfeste
 • Horisontalt kilemaskineri
 • Vedlikeholds-/ lagringsstativ

Hurtignavigering